Ponúkam služby nezávislého stavebného dozoru a technického dozoru investora v Košiciach a okolí. Som držiteľom oprávnenia na výkon stavebného dozoru. V rámci výkonu stavebného dozoru poskytujem pomoc pri komunikácii so stavebným úradom a pri vybavovaní stavebného povolenia a prípravu podkladov pre kolaudáciu. Cena stavebného dozoru, alebo technického dozoru investora bude stanovená dohodou.

Prečo stavebný dozor?

Povinnosť zabezpečenia si stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to:

No aj preto, že:

Stavebný dozor dohliada na dodržiavanie stavebných predpisov a kvalitu a druh stavebných prác. Jeho prvoradou úlohou je dohliadať na to, aby odovzdaná stavba spĺňala stavebné predpisy a zároveň priebežnou kontrolou stavby chráni zákazníka pred neoprávneným faktúrovaním stavebných prác.

Ako Stavebný dozor vám zabezpečím:

Pri stavbe rodinného domu na kľúč dodávateľskou firmou Vám odporúčame nezávislý stavebný dozor tzv. Technický dozor investora, ktorý dôkladne skontroluje prácu a stavebné postupy Vašej dodávateľskej firmy. No aj kontrolu množstva a ceny fakturovaných položiek a tým úsporu finančných nákladov.

Ako Technický dozor investora okrem dohodnutých činností stavebného dozoru Vám ešte zabezpečím: